Nowa platforma interdyscyplinarnych konsultacji eksperckich on-line
Masz pacjenta wymagającego konsultacji?
Nowa platforma interdyscyplinarnych konsultacji eksperckich on-line
Masz pacjenta wymagającego konsultacji?

Zapisz się do Newslettera!

Zakres wsparcia oferowanego przez PIKCh

CHIRURGIA

Wsparcie w zakresie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej.

GASTROENTEROLOGIA

Wsparcie przy skomplikowanych przypadkach z zakresu gastroenterologii.

ONKOLOGIA

Pomoc w przypadkach pacjentów z problemami onkologicznymi.

NASZE ATUTY

 • najwyższej klasy specjaliści w zakresie chirurgii ogólnej i dziedzin pokrewnych
 • łatwe i bezpieczne zgłaszanie przypadków klinicznych do konsultacji
 • opinie eksperckie najwyższej klasy bez kosztów

Idea i misja Polskiego Interdyscyplinarnego Konsylium Chirurgicznego

Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne PIKCh gromadzi najwyższej klasy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i dziedzin pokrewnych.

Główną misją projektu jest optymalizacja wyników leczenia trudnych przypadków klinicznych oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i jakości wyników leczenia poprzez wykorzystanie synergii doświadczeń najbardziej doświadczonych klinicystów z kraju i zagranicy.

Eksperci, korzystając z platformy telekonferencyjnej, gromadzą się w celu konsultacji najtrudniejszych zgłoszonych przypadków klinicznych.

Metodologia działania Konsylium PIKCh

0101

KROK 1

1

Na stronie www.pikch.eu przejdź do sekcji ZGŁOŚ PRZYPADEK.

0202

KROK 2

Zgłoś swój trudny przypadek kliniczny do konsultacji, wypełniając formularz na stronie.

0303

KROK 3

Poczekaj na decyzję Prezydium sekcji tematycznej o wyborze zgłoszeń do konsultacji.

0404

KROK 4

Weź udział w konsylium w charakterze słuchacza.

0505

KROK 5

Uzyskaj opinię ekspercką Twojego przypadku.

 • indywidualne przypadki do rozpatrzenia zgłaszane przez lekarzy poprzez stronę internetową (podczas przedstawiania opisów przypadków pacjentów obowiązuje utrzymanie ich anonimowości, prezentowane są wyłącznie następujące dane pacjenta: inicjały, wiek oraz płeć)
 • Prezydium Sekcji tematycznej (przewodniczący Konsylium i przewodniczący Sekcji) na posiedzeniu Prezydium rozpatruje przypadki do zaprezentowania w danym miesiącu
 • przypadki niezakwalifikowane Prezydium Sekcji poddaje indywidualnej konsultacji w mniejszym gronie z przekazaniem wytycznych zainteresowanym oraz uczestnikom posiedzenia Konsylium drogą pocztową (wyniki badań, zdjęcia itp.)
 • posiedzenie Konsylium z udziałem lekarzy referujących przypadki kliniczne, realizowane wg harmonogramu
 • podsumowanie Konsylium wraz z przekazaniem opinii (po konsultacji wyłącznie lekarz prowadzący pacjenta podejmuje ostateczną decyzję na temat dalszej terapii pacjenta)

Komitet Naukowy PIKCh

Przewodniczący Rady Naukowej PIKCh:

prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner (UM Lublin)

Przewodniczący sekcji tematycznych:

 1. Choroba refluksowa – prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski (UM Białystok)
 2. Nowotwory przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego” – prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
 3. Nowotwory żołądka – prof. dr hab. med. Wojciech Kielan (UM Wrocław)
 4. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych – prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz (WUM Warszawa)
 5. Nowotwory trzustki – prof. dr hab. med. Paweł Lampe (ŚUM Katowice)
 6. Nowotwory jelita grubego – prof. dr hab. med. Adam Dziki (UM Łódź)
 7. Leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego – onkologia kliniczna – prof. dr hab. med. Cezary Szczylik (WIM Warszawa)
 8. Leczenie skojarzone nowotworów układu pokarmowego – radioterapia – prof. dr hab. med. Krzysztof Bujko (Centrum Onkologii – Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Warszawa)
 9. Patomorfologia chorób 1-9 – prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer (CSK MSWiA Warszawa)
 10. Powikłania septyczne w chirurgii – prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski (WUM Warszawa)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Aby przystąpić do programu i zgłosić nowy przypadek do konsultacji, trzeba przejść proces opisany poniżej.
Jeśli mają  Państwo wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt.

Regulamin

W pierwszej kolejności prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem PIKCh dostępnym poniżej.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny swoimi danymi, aby przystąpić do programu.

Poczekaj na weryfikację

Po poprawnej weryfikacji danych, otrzymasz wiadomość z danymi dostępowymi do sekcji zgłaszania przypadków.

ZGŁOŚ NOWY PRZYPADEK

Zachowując wszystkie procedury oraz warunki opisane w regulaminie, zgłoś nowy przypadek do konsultacji.

Dane lekarza:


Dane zakładu pracy:


Wymagane zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji szkolenia i przetwarzania ich przez SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych przez SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Serwisu Internetowego PIKCH.EU oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Sans Souci Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp. j. z siedzibą w Poznaniu 60-351, ul. Zakręt 16.

Regulamin i zasady
Regulamin i zasady

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PIKCH.EU

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://PIKCH.EU (dalej jako: „PIKCH.EU”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem PIKCH.EU (Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne) jest udostępnienie elektronicznej platformy, na której lekarze mają możliwość zgłaszania przypadków klinicznych do konsultacji oraz przeprowadzania ich konsultacji w gronie lekarzy – ekspertów współpracujących z Serwisem Internetowym.

Serwis Internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu, a korzystanie z serwisu ma charakter wyłącznie pomocniczy i konsultacyjny – uzyskane za pomocą Serwisu konsultacje i opinie nie stanowią udzielenia pomocy, porady oraz opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Każdorazowo lekarz prowadzący dany przypadek kliniczny podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy lekarskiej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z PIKCH.EU, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół PIKCH.EU


1)  O NAS

 1. Właścicielem PIKCH.EU jest spółka SANS SOUCI DAMIAN GRUSZCZYŃSKI, EWA MAZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624779; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7792443773; REGON: 364777643; adres poczty elektronicznej: biuro@sans-souci.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mają możliwość korzystania we własnym imieniu z Usług Elektronicznych.

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy przesłanie Zgłoszenia.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSULTACJA – niewiążąca, pomocnicza opinia na temat wybranego przez Przewodniczącego Sekcji Zgłoszenia wydawana przez Konsylium lub Członków Sekcji zgromadzonych w ramach danej Sekcji. Konsultacja ma formę wideokonferencji prowadzonej przez Konsylium lub Członków Sekcji przy udziale Lekarza, którego Zgłoszenia dotyczy Konsultacja w roli słuchacza oraz pisemnej opinii wystawianej i sygnowanej przez Przewodniczącego Sekcji. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza.
 5. KONSYLIUM, PIKCH.EU – gremium ekspertów zaproszone przez Usługodawcę do współpracy przy Serwisie Internetowym i udzielające Konsultacji w odpowiedzi na wybrane Zgłoszenia Lekarzy dokonane za pomocą Serwisu oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 6. PRZEWODNICZĄCY KONSYLIUM – ekspert wchodzący w skład Konsylium i będący jego przewodniczącym, odpowiedzialny za organizację całości prac Konsylium.
 7. SEKCJA – poszczególne sekcje tematyczne wskazane na stronach Serwisu Internetowego, które mogą być przedmiotem Konsultacji przez wybranych członków Konsylium.
 8. CZŁONKOWIE SEKCJI – członkowie Konsylium zajmujący się daną Sekcją w Serwisie Internetowym.
 9. PRZEWODNICZĄCY SEKCJI – członek Konsylium będący przewodniczącym danej Sekcji w Serwisie Internetowym.
 10. KOORDYNATOR SEKCJI – członek Konsylium wchodzący w skład danej Sekcji odpowiedzialny za organizację pracy Członków Sekcji, w tym zbieranie i wytypowanie Zgłoszeń, które zostaną poddane Konsultacji w ramach danej Sekcji.
 11. KOMITET NAUKOWY PIKCH.EU – komitet naukowy PIKCH.EU składający się z Przewodniczącego Konsylium oraz Przewodniczących Sekcji.
 12. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o przesłanych przez niego Zgłoszeniach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
 13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 14. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 15. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PIKCH.EU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://PIKCH.EU.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 17. USŁUGOBIORCA, LEKARZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza zgodnie z Ustawą o Zawodzie Lekarza; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, w szczególności poprzez przesłanie Zgłoszenia.
 18. USŁUGODAWCA – SANS SOUCI DAMIAN GRUSZCZYŃSKI, EWA MAZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624779; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7792443773; REGON: 364777643; adres poczty elektronicznej: biuro@sans-souci.pl.
 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 20. USTAWA O ZAWODZIE LEKARZA – ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)
 21. ZGŁOSZENIE – zgłoszenie przez Lekarza prowadzonego przez niego przypadku klinicznego, składane za pomocą Formularza Zgłoszenia, celem poddania go Konsultacji w ramach Serwisu Internetowego.

3)  O SERWISIE PIKCH.EU

 1. PIKCH.EU jest platformą za pomocą której Lekarze mają możliwość przesyłania Zgłoszeń swoich przypadków klinicznych celem Konsultacji przez Konsylium lub Członków Sekcji zgromadzonych w ramach danej Sekcji.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca nie udziela Konsultacji oraz nie weryfikuje ich rzetelności. Konsultacje udzielane poprzez Serwis mają charakter wyłącznie pomocniczy, niewiążący. Lekarz odpowiedzialny za dany przypadek kliniczny jest obowiązany samodzielnie podejmować decyzje odnośnie do prowadzonego leczenia, niezależnie od przesłanego Zgłoszenia lub uzyskanej Konsultacji, a także wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza

4)OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca korzystający z Serwisu obowiązany jest w szczególności przestrzegać przepisów Ustawy o Zawodzie Lekarza, w tym ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, mikrofonem i słuchawkami lub głośnikami; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5)USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może wyłącznie Lekarz.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest bezpłatne.

6)WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, tytuł naukowy, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu, nazwa, adres i numer telefonu pracodawcy.
 2. Celem rozpoczęcia korzystania z Konta przez Lekarza konieczne jest dodatkowo przejście przez Lekarza pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 9 Regulaminu.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 4. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@sans-souci.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 7. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
 8. Gdy działania danego Sprzedawcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 9. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia (możliwe do wykonania bez dostępu do Konta), a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 10. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.

7)WARUNKI PRZESŁANIA ZGŁOSZENIA

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest przesłanie Zgłoszenia. Przesłanie Zgłoszenia możliwe jest jedynie przez Lekarza posiadającego zweryfikowane Konto poprzez skorzystanie z Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie i podanie danych oraz dokumentów wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Zgłoszenie zostaje przesłane.
 2. Lekarz przesyłając Zgłoszenie obowiązany jest zamieszczać jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Lekarz może zostać poproszony przez Konsylium o przesłanie dodatkowych informacji celem dokonania Konsultacji – brak ich udzielenia może być podstawą do odmowy zakwalifikowania Zgłoszenia do Konsultacji.
 3. Przesłanie Zgłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Lekarza nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają zgód na przesłanie Zgłoszenia, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych, Lekarz obowiązany jest je uzyskać przed jego przesłaniem i przekazać razem ze Zgłoszeniem.

8)WARUNKI UDZIELENIA KONSULTACJI, KONSYLIUM

 1. Lekarz oraz Konsylium mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji oraz dokumentów uzyskanych za pomocą Serwisu Internetowego, w szczególności związanych z przedmiotem Konsultacji. Wszelkie informacje i dokumenty przesłane w ramach Zgłoszenia, a także uzyskane w trakcie Konsultacji, w tym sama Konsultacja są objęte tajemnicą i nie mogą być wykorzystane przez żadną osobę w innym celu niż tylko w ramach przeprowadzanej Konsultacji.
 2. Na podstawie otrzymanych Zgłoszeń Koordynator Sekcji oraz Przewodniczący Sekcji dokonują samodzielnej kwalifikacji danego Zgłoszenia do udzielenia Konsultacji. W przypadku konieczności podania dodatkowych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów Lekarz zostanie o nie poproszony. Lekarz jest każdorazowo informowany o kwalifikacji lub braku kwalifikacji Zgłoszenia do Konsultacji.
 3. W przypadku braku kwalifikacji Zgłoszenia do Konsultacji Lekarzowi może zostać udzielona uproszczona informacja dotycząca wstępnej opinii Koordynatora Sekcji oraz Przewodniczącego Sekcji w przedmiocie danego Zgłoszenia.
 4. W przypadku zakwalifikowania Zgłoszenia do Konsultacji Koordynator Sekcji przedstawia Zgłoszenie Przewodniczącemu Sekcji. Następnie Przewodniczący Sekcji wyznacza Członków Sekcji, którzy wezmą udział w Konsylium dotyczącym danego Zgłoszenia.
 5. Terminy związane z kwalifikacją Zgłoszeń, przeprowadzeniem Konsylium oraz udzieleniem Konsultacji ustalane są każdorazowo przez Koordynatora Sekcji we współpracy z Przewodniczącym Sekcji oraz wyznaczonymi Członkami Sekcji. O terminach jest zawiadamiany Lekarz celem umożliwienia udziału w Konsylium w roli słuchacza.

9)      WERYFIKACJA LEKARZA

 1. Rozpoczęcia korzystania z Konta i możliwość przesłania Zgłoszenia uzależnione jest dodatkowo od uprzedniego przejścia przez Lekarza pozytywnej weryfikacji, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Weryfikacja ma przebieg jednoetapowy i ma na celu sprawdzenie, czy Lekarz posiada prawo wykonywania zawodu. Weryfikacja wykonywana jest za pomocą sprawdzenia prawa wykonywania zawodu danego Lekarza w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.
 3. Weryfikacja jest dokonywana w terminie od 7 dni roboczych od dnia utworzenia Konta.

10) NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera,  (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@sans-souci.pl lub też pisemnie na adres: ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań.

11) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@sans-souci.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12)REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@sans-souci.pl) oraz poczta tradycyjną (ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań).

Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 11. Regulaminu.

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

16)PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez PIKCH.EU zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Zawodzie Lekarza, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół PIKCH.EU

 

18) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasi partnerzy

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą dla partnerów projektu, prosimy o kontakt na adres mailowy biuro@sans-souci.pl

Wymagania sprzętowe
uczestnictwa w konsylium

Aby móc uczestniczyć w konsylium prowadzonym w trybie on-line, należy spełnić pewne wymagania sprzętowe. Dokładny opis wymagań zamieszczony jest obok.

Dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego.

Dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego.

Dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB).

Potrzebujesz także Microsoft Internet Explorer 8 (aby wejść do pokoju) lub 9 (aby korzystać
z panelu klienta) (tylko wersja 32 bitowa); Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome

Wszyscy uczestnicy (gospodarze, prezenterzy, uczestnicy i administratorzy) potrzebują także Adobe® Flash® Player 11.3. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

*Do przeprowadzenia połączenia niezbędny jest komputer wyposażony w mikrofon i słuchawki lub głośniki

ZGŁOŚ SWÓJ TRUDNY PRZYPADEK KLINICZNY

Skorzystaj z pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej platformy konsultacji eksperckich